Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 2016

Registratie op Kwandoo
 • Je dient je in de toepassing eenmalig te registeren en een account aan te maken. Als ouder kan je verschillende kinderen aan je account toevoegen. Eenmaal je geregistreerd bent, kan je uit het aanbod een keuze maken en deze digitaal reserveren en betalen. Voor Kinderopvang Tanneke dien je na het registreren langs te gaan in één van de locaties om de nodige administratie in orde te brengen.
 • Bij het registreren dient het rijksregisternummer van de ouder als verplicht veld ingevuld te worden om dubbele accounts te vermijden. Ook als je kinderen aan je account toevoegt, dien je hun rijksregisternummer in te geven. Je vindt deze op de klever van het ziekenfonds of op de kids-ID (het nummer dat begint met de omgekeerde geboortedatum).
 • Gescheiden ouders kunnen elk hun eigen login aanmaken. Het kind kan nadien gekoppeld worden aan beide ouders. Op deze manier krijgen de ouders de facturen en de fiscale attesten van de inschrijvingen die ze zelf gemaakt hebben.
 • Wie niet beschikt over een computer of internetverbinding, kan persoonlijk terecht aan het loket van de betrokken diensten.
Inschrijven voor activiteiten
 • Inschrijven is steeds noodzakelijk. Voor alle activiteiten kan je steeds online kijken of er nog plaats is.
 • Het maximum aantal plaatsen is afhankelijk van de aard van de lessenreeks, het sportkamp of de activiteit, van het aantal begeleiders en van de locatie. Volzet is volzet.
 • Bij de Sportdienst en de Jeugddienst moet vooraf betaald worden. Er kan online betaald worden bij inschrijving. Bij Kinderopvang Tanneke ontvang je na het verstrijken van de maand een factuur. Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen de maand. Bij niet betaling kan een kind uitgesloten worden om in te schrijven voor nieuwe activiteiten van de desbetreffende dienst.
Inschrijvingsmomenten
Voor opvang tijdens het schooljaar en vakantieperiodes kan het hele schooljaar ingeschreven worden bij Kinderopvang Tanneke. Voor het vakantieaanbod van de Jeugddienst en de Sportdienst en de uitstappen van Kinderopvang Tanneke kan vanaf vastgelegde momenten ingeschreven worden. De inschrijvingsperiode zal altijd tijdig doorgegeven worden via Kwandoo en het stadsmagazine.

Annulatievoorwaarden 

Het algemeen principe is reserveren = betalen. Wanneer jouw kind toch niet naar een activiteit komt, moet je dit altijd schriftelijk (bij voorkeur via e-mail) doorgeven aan de desbetreffende dienst. Gereserveerde plaatsen worden enkel terugbetaald in geval van tijdige annulatie of ziekte (Jeugddienst & Sportdienst). Bij Kinderopvang Tanneke wordt een annulatievergoeding aangerekend bij laattijdige annulatie.
 • Tijdens de inschrijvingsperiode is uitschrijven kosteloos. Bij de Jeugddienst en de Sportdienst wordt het geld teruggestort wanneer tijdens de inschrijvingsperiode wordt uitgeschreven.
 • Wanneer  je minimum 2 dagen op voorhand annuleert, wordt in Kinderopvang Tanneke de helft van het bedrag aangerekend op de factuur. Bij de jeugddienst en de Sportdienst wordt de helft van het bedrag teruggestort.
 • Bij annulering minder dan 2 dagen voor de gereserveerde opvang wordt het volledige bedrag aangerekend.
 • Bij ziekte kan kosteloos geannuleerd worden mits tijdig schriftelijke melding (ten laatste op de eerste dag van de ziekte) en er binnen de 5 dagen een medisch attest bezorgd wordt aan de betrokken dienst.
  Opgelet: alle annuleringen moeten schriftelijk gebeuren.
 • Bij Kinderopvang Tanneke kan tevens kosteloos geannuleerd worden met een attest ‘economische werkeloosheid’ mits tijdig schriftelijke melding (ten laatste op de eerste dag van de afwezigheid) en het attest binnen de 5 dagen wordt binnengebracht in de Kinderopvang.
 • Wanneer een cursus, sportkamp, uitstap, activiteit,… wordt geschrapt door te weinig deelnemers en er voor jou geen alternatief is, krijg je het inschrijvingsgeld terug. ·       Hou er rekening mee dat terugbetalingen van de Jeugddienst en Sportdienst niet onmiddellijk na de annulateringen of ziekte uitgevoerd kunnen worden.
 • Bij kinderopvang Tanneke krijg je per kind per jaar 2 dagen respijt waarmee kosteloos geannuleerd kan worden.
Algemene weetjes
 • Respecteer de uren van de lessenreeksen, sportkampen of activiteiten. Bij uitstappen vertrekken we graag stipt, gelieve 10 minuten eerder aanwezig te zijn.
 • Mag je kind na een activiteit alleen naar huis, geef dan vooraf een schriftelijke toestemming aan de begeleiders, animatoren of verantwoordelijken.
 • Als je kind een hele dag sportkamp, cursus of activiteit heeft, geef dan een lunchpakket mee. Geef voor activiteiten van de Jeugddienst en de Sportdienst daarnaast genoeg drinken en een gezond tussendoortje mee. Bij Kinderopvang Tanneke zitten versnaperingen en drankjes inbegrepen in de prijs.
 • De deelnemers aan de activiteiten zijn verzekerd voor lichamelijke schade en ongevallen. Bril- en kledijschade zijn echter uitgesloten.
 • Tijdens de activiteiten worden foto’s gemaakt. Door je kind in te schrijven neem je hier kennis van en geef je ons de toestemming om het beeldmateriaal te gebruiken op websites of publicaties. Indien je niet wil dat we beeldmateriaal van je kind maken, geef je dit aan in Kwandoo en meld je dit tevens, voor de aanvang van elke activiteit, schriftelijk aan de dienst.
 • De inschrijver verklaart dat de deelnemer over een normale gezondheid beschikt en heeft kennis genomen dat de aansprakelijkheid van de organisatoren begint en eindigt op de uren vermeld in het programma. De inrichters zijn in geen geval aansprakelijk voor ongevallen en schade, veroorzaakt buiten de opgegeven uren. Gelieve ernstige gezondheidsklachten elk opvangmoment door te geven aan de aanwezige begeleiding.
 • Als je kind bewust iets of iemand schade toebrengt of kwetst, dan moet jij (of je familiale verzekering) de kosten betalen.
 • Breng je kind naar onze activiteiten in sportieve kledij of speelkledij. De kledij kan vuil worden bij het spelen of knutselen. Zorg voor kledij die aangepast is aan de weersomstandigheden. Een pet en zonnecrème bij warm weer, regenjas bij slecht weer… Geef kleuters reservekledij mee.
 • Schrijf naam op rugzak, kledingstukken, brooddoos…en vraag er op tijd naar indien je materiaal verloren bent.
 • Breng GEEN waardevolle spullen mee (gsm, portefeuille, geld…). Het stadsbestuur is niet aansprakelijk voor schade of verlies van spullen.
 • Geef medicatie zoveel mogelijk thuis, de diensten en het stadsbestuur kunnen hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Indien het kind toch medicatie moet nemen tijdens activiteiten, is het nodig een medicatie-fiche in te vullen en te ondertekenen waarop duidelijk geschreven staat wanneer en hoeveel van het medicament gegeven dient te worden.
 • Bij het registreren wordt een e-mailadres opgevraagd. Het e-mailadres wordt enkel gebruikt om informatie in verband met de diensten en de activiteiten te verspreiden. Dit e-mailadres zal niet worden doorgegeven aan externen.
Fiscaal attest
De kosten van Kinderopvang Tanneke en activiteiten van de Sportdienst en de Jeugddienst tot 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Het fiscale attest kan geraadpleegd en geprint worden vanuit de klantenzone op Kwandoo. Op het fiscale attest staan enkel effectief betaalde bedragen vermeld. Terugbetaalde bedragen, boetes of openstaande facturen staan hier niet op vermeld.

Terugbetalingen door derden

Sommige mutualiteiten en werkgevers betalen bepaalde activiteiten gedeeltelijk terug, informeer even bij je mutualiteit of werkgever of het die mogelijkheid biedt. Wanneer je een opleiding volgt bij de VDAB kan het zijn dat de opvang in Kinderopvang Tanneke tijdens deze momenten terugbetaald wordt. Informeer hiervoor bij de VDAB of dit bij jouw opleiding het geval is.  

Ongeval en verzekering:
Als je kind een ongeval krijgt, krijg je een ongevallenformulier mee (dit formulier kan je ook downloaden op Kwandoo). De dienst vult de gegevens over het ongeval en eventuele aansprakelijkheid in en ondertekent het formulier. Je vervolledigt de gegevens van het “slachtoffer” en laat een arts de medische verklaring invullen. Je bezorgt dit formulier de volgende werkdag aan de betrokken dienst.
Je betaalt alle kosten en vraagt aan je mutualiteit een attest voor het remgeld. Van de apotheker vraag je een onkostennota. Beide documenten bezorg je aan de verzekering. Bewaar hiervan een kopie tot het ongeval volledig afgehandeld is.

Briefwisseling, facturen, terugbetalingen, enz.

Diegene, op wiens naam de account is aangemaakt, is ook diegene die alle e-mails, briefwisseling, bevestigingen, evt. facturen en terugbetalingen ontvangt. Ook het fiscale attest wordt op naam van de accounthouder opgemaakt. Deze documenten worden NIET gewijzigd. Houd hier rekening mee bij het opmaken van je account. Gescheiden ouders kunnen elk hun eigen login aanmaken.

Vragen?

Je kan ons bereiken per telefoon of per mail:


Contactgegevens

Jeugddienst - Gen. Maczekplein 7, Tielt – T 051 42 82 40 - jeugddienst@tielt.be
Sportdienst – Sportlaan 3, Tielt – T 051 042 82 80 - sportdienst@tielt.be
Kinderopvang Tanneke
        Locatie Tielt - Belgiëlaan 2, Tielt – T 051 42 82 50- tanneke@tielt.be
        Locatie Aarsele – Jules van Ooststraat 42, Aarsele – T 051 54 43 88 – iboaarsele@skynet.be
        Locatie Kanegem – Sint Bavostraat 1, Kanegem – T 051 72 20 08 – tanneke.kanegem@gmail.com


Je bent tijdens de openingsuren (zie info op de website Tielt: www.tielt.be ) uiteraard ook steeds welkom aan het loket van de diensten.  

Door de inschrijving verbindt men zich ertoe kennis te nemen van de voorwaarden en informatie.    
back to top